The Art of Laser Dentistry at Your Services

טיפולים משמרים

טיפולים משמרים - הדרך שלך לשמור על השיניים! 

טיפולי שיניים מתחלקים למספר תחומים כגון טיפולים אסתטייםכירורגיים, חניכיים וקוסמטיים. כאשר הבסיסית שבהם הינו טיפולים משמרים.
מטרת הטיפולים המשמרים, הינה לשמור על מצב בריא ותקין של השיניים והפה. הטיפולים הללו כוללים בדיקות תקופתיות, הסרת אבנית, טיפולי שורש.
מומלץ לבצע ביקורת כל שישה חודשים כדי לגלות בעיות בזמן ולשמור עם מצב תקין של הפה.